layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Arkæologiske udgravninger 2009


 

HOM 1634 Orionvej-Marsallé, Oens, Ølsted
Ølsted Sogn, Horsens Kommune
Ved udvidelsen af Vegavej mod vest blev der observeret adskillige udaterede nedgravninger som dels var fyldt med askesværtet sediment og ildskørnede sten.

Etape 1: Læs hele rapporten her
Etape 2: Læs hele rapporten her


 

HOM 1649 Ole Worms gade og Havneallé Øst, Horsens
Horsens Sogn, Horsens Kommune
Ældst i området er forskellige anlæg, der overlejres af de senere begravelser: en øst-vest gående grøft, en brønd, kulturlag, spredte stolpehuller og gruber samt to grubehuse.

Læs hele rapporten her


HOM 1724 Rårup Kirke, Sognegård
Rårup Sogn, Hedensted Kommune
Lidt nord for Rårup Kirke undsøgtes en del af en middelalderlig gårdstomt. Mod vest afgrænsedes den af hegn med jordgravede stolper.

Læs hele rapporten her.

HOM 2095 Søndergade 35, Horsens
Horsens Sogn, Horsens Kommune

Udgravningerne viste, hegns- og grøftforløb der kan være fra  områdets ældste matrikulering o. 1300. Omkring år 1400 opføres den ældste bygning på stedet.

Læs hele rapporten her.


HOM 2109 Langgade 25, Lund, Tamdrup
Tamdrup Sogn, Horsens Kommune
Det undersøgte område ligger i den nordlige del af det formodede middelalderlige Lund. Undersøgelserne har vist aktivitet på området fra vikingetid og middelalder.

Etape 1: Læs hele rapporten her.
Etape 2: Læs hele rapporten her.


HOM 2117 Sønderkærsvej, Molger, Tamdrup
Tamdrup Sogn, Horsens Kommune
Umiddelbart øst for de undersøgte højtomter fandtes spor af bebyggelse i form af stolpehullerne fra et hus fra den sene del af bronzealderen.

Læs hele rapporten her.

HOM 2221 Ryvej 64, Gantrup, Voerladegård
Voerladegård Sogn, Horsens Kommune
Udgravning af bronzealderhus. I udgravningsfeltet sås desuden et aktivitetsområde, der antages at høre til tiden omkring husets anvendelse.

Læs hele rapporten her.


HOM 2270 Kattesundet 4-10, Horsens
Horsens Sogn, Horsens Kommune
Ved undersøgelsen blev der registreret rester af et lergulv, angiveligt fra en bygning fra slutningen af 1500-tallet, samt en ødelagt, nyere tids brolægning.

Læs hele rapporten her.

HOM 2308 Råstofudvinding, Gantrup
Voerladegård Sogn, Horsens Kommune
Gravhøjene viste sig at være endnu bedre bevaret end forventet efter prøvegravningen. Den indeholdt således ialt 5 grave, ligesom der påvistes fyld fra 2-3 forskellige højfaser.

Etape 1: Læs hele rapporten her.
Etape 2: Læs hele rapporten her.


HOM 2329 Horsens Industri Vest
Tamdrup Sogn, Horsens Kommune
Ved udgravningen blev der fundet flere bygninger og beboelseshuse fra yngre tragtbægerkultur og yngre bronzealder.

Læs hele rapporten her.

HOM 2362 Virkelyst Nord, Troelstrup
Tønning Sogn, Horsens Kommune
Ved udgravningen blev der afdækket og undersøgt en kort kogegruberække samt andre ovnanlæg, herunder en struktur, der tolkes som en lav-temperaturovn.

Læs hele rapporten her.