layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Arkæologiblog

Velkommen til Horsens Museums arkæologiblog

13/7 2011 Film om jagten på et muligt nedlagt sydkapel ved Rårup Kirke

To af museets arkæologer har i samarbejde med Nationalmuseet været på jagt efter Rårup Kirkes nedlagte sydkapel. Se historien her:

 

6/5 2011 Tre ny film om arkæologernes arbejde

Filmene er optaget på to af museets store udgravninger forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Vejle og Herning. Arkæolog Per Borup fortsætter fortællingen om udgravningen af en gravhøj fra ældre bronzealder. Under stenlægningen blev fundet tre begravelser. Desuden fortæller han om en anden grav fra enkeltgravskultur - også på Låge Mark. På den sidste film fortæller arkæolog Esben Klinker Hansen om jernudvindingsovne udgravet ved Lindved.

 

 

19.01.2011 Fire nye film om arkæologernes arbejde

Godt nytår til alle! Vi lægger ud med fire små film om museets arkæologer i arbejde. Filmene er optaget på to af museets store udgravninger forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Vejle og Herning. Arkæolog Per Borup fortæller om en gravhøj på Låge Mark mellem Ølholm og Lindved. Gravhøjen er formentlig anlagt i ældre bronzealder. Arkæologerne Felix Vestergård og Martin Krogh Nielsen fortæller i tre små film om udgravningen på Store Kollen ved Ølholm. De præsenterer en mulig grav fra jernalderen, nogle meget fine genstandsfund fra vikingetiden og hvordan arkæologer gør brug af metaldetektor på udgravninger.  

  

 

08.12.2010 Museet på Facebook

Vil du gerne have besked lige så snart der sker noget på vores blog? Så log ind på facebook og find museets side Horsens Museum og tryk "synes godt om", så vil du få besked, når der er aktivitet på vores blog. Du kan også trykke "synes godt om" i boksen herunder

08.12.2010  Igang igen på Østerhåb

Horsens Museum har i perioden 2006-2008 haft udgravninger ved Østerhåb, der ligger mellem Torsted og Hatting. I forbindelse med planer om nye udstykninger i kvarteret er vi tilbage igen. 

arkæolog i felten 

arkæologerne i fuld gang med udgravningen af de nye områder.

Det ser ud til at der har boet mennesker på Østerhåb gennem en stor del af jernalderen fra ca. 500 f.Kr til ca. 400 e. Kr. Bebyggelsen har bestået af en eller et par spredte gårde, der i århundrederne omkring Kristi fødsel samler sig til en lille landsby. Imidlertid opløses landsbyen igen ca. 200 e.Kr. og erstattes af en eller et par større gårde i området. Årsagen til denne udvikling anses generelt for at være nye, mere effektive dyrkningsmetoder og teknologi. Men Østerhåbs historie er endnu længere: Blandt andet har vi fundet en del økser og andre redskaber fra stenalderen. En stor del af disse er fundet i jernaldermenneskenes nedgravninger, hvor de tilfældigt er faldet ned. Det er endnu ikke lykkedes os at lokalisere stenaldermenneskenes boliger der ude. Til gengæld frembragte udgravningerne i 2008 en næsten 100 meter lang række af stolpehuller. Vi mangler endnu resultaterne af c-14 dateringerne, men ind til videre er vi ret sikre på at stolperækken er rejst i stenalderen.

 våbenfund

I et stolpehul, hvori der engang har stået en tagbærende stolpe til et hus, fandt vi en større mængde våben. Der er tale om 1 eller 2 sværd, 10 spyd og 2 små knive. Det var tydeligt at våbnene var nedlagt efter stolpen var trukket op. Sandsynligvis skal våbenofferet ses som en slags markering af stedets vigtighed i samtiden.

 

Susanne Ritz Nicolaisen. Arkæolog.

 
 

02.12.2010 Video fra udgravningen ved Låge Mark

 

23.11.2010 Fine fund fra udgravningen ved Ølholm

Udgravningerne ved HOM 2610 Store Kollen er i fuld gang og anlægssporene vælter frem. Senest er der dukket en bebyggelse fra vikingetiden frem, der kan dateres til tiden omkring år 1000 e.kr. Udover langhuse er der også dukket et grubehus frem med vævevægte samt spor efter lodretstående væv.

I forbindelse med muldafrømningen bliver der intensivt afsøgt med detektor i området, og det har foreløbigt resulteret i nogle ret fine fund, der ikke ville være fundet uden detektorens hjælp, da disse ligger i pløjelaget. Det drejer sig bl.a. om et lille spænde med dyreornamentik i urnesstil. Derudover er der også fremkommet et lille blylod samt en anden blygenstand med gennemboring og indrisninger. Funktionen af denne genstand er endnu ukendt.

 Forsiden af urnesspænde

Forsiden af det lille spænde i urnesstil.

 

 bagsiden på urnesspændet med nålehæfte

Bagsiden af urnesspændet. Man kan tydelig se nålefæstet, desværre er selve nålen knækket af.

 

blygenstande 

De to blygenstande. Til højre ses det lille blylod, mens funktionen af genstanden til venstre endnu ikke er afklaret. bemærk i øvrigt indrisningerne, som ses på hver side af hullet.

Dorthe Horn Christensen. Arkæolog.

 

07.10.2010 Sidste hånd på udgravningen 

Efter at have været i gang sommeren over, er det nu ved at lakke mod enden for udgravningen ved Langskov Kirke også kaldet Guldagerhøj. I løbet af kort tid vil de sidste områder være færdiggravet, og udgravningen lukkes ned.

Udgravningen har afdækket den "forsvundende" middelalderlandsby Guldager, som kendes fra skriftlige kilder. Der er fundet huse (bl.a. et med flot bevaret gulv), hegn, brønde og betydelige spor efter jernproduktion. Dateringsmæssigt ligger fundene i perioden fra ca.1250 til ca. 1300. Der er kommet mange spændende resultater og fremtidige naturvidenskablige undersøgelser vil forhåbentlig kunne fortælle os en masse nyt.   

 udgravning af gulvlag i hus

Det fine gulv fra middelalderhuset under udgravning

Dorthe Horn Christensen, arkæolog


17.09.2010 Opstart på ny udgravning

Gravearbejderne på de forskellige udgravninger skrider godt frem enkelte er endda allerede afsluttet. Senest er vi gået i gang med udgravningerne ved Hvolgårdsvej på den modsatte side af Viborg Hovedvej, end hvor vi hidtil har huseret. Udgravningen har fået navnet Store Kollen og på trods af, at vi først lige er gået i gang med gravningen, så tyder alt på, at det bliver rigtig spændende.

Allerede ved de første muldafrømninger er der fremkommet rigtig flotte gårdsanlæg fra Yngre Romersk Jernalder/Ældre Germansk Jernalder med tilhørende hegn.


gårdsanlæg

Foto af et af de gårdsanlæg, som er blevet fritlagt
 


gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder/ældre germansk jernalder

Opmåling af samme hus og hegn. Med rødt ses tagbærende stolper, med gult indgangspartiet, med grønt væggene og med de to blå farver er vist hegnsforløbet.

Udgravningen vil fortsætte de næste måneder, og vi glæder os til at fortælle meget mere når vi er kommet godt i gang.

 

Dorthe Horn Christensen. Arkæolog


 

 

15.06.2010 Motorvejen godt i gang

 

Martin og Louis